Лукс Погребение➢ Лукс Погребение 3000 лв.

           Ритуали: 

❖ Църковен ритуал

❖ Граждански ритуал

 

         Лукс Погребение включва:

 • Издаване на смъртен акт
 • Справка гробно място
 • Запазване на час за погребение
 • Запазване на час за ритуал
 • Разкопаване и зариване на гроб
 • Луксозна Катафалка
 • Ковчег по избор (модел 10; 16; 17)
 • Надгробен символ - кръст  или пирамида (по избор)
 • Драпеия - покров (сатен)
 • Цветя за аранжиране
 • Траурен венец
 • Тоалет - къпане, обличане, бърснене, грим
 • Транспорт в рамките на гр. София
 • Хладилна камера до 24 часа
 • Раздавка - кетъринг 50 бр.
 • Жалейки- траур за ревер - 50 бр.
 • Портетна снимка- формат А4
 • Обредна погача
 • Обредно жито
 • Некролози - 20 бр.
 • Присъствие на агент

 ВАЖНО

           Необходими документи:
 •  Съобщение за смърт
 •  Документ за самоличност на покойника
 •  Декларация за семейно положение на покойника (по образец)

 

 Цената се определя според Вашите изискания за допълнителни траурни услуги и артикули.