Социална КремацияЕвтина Кремация:
 

❖ Без ритуал: 650 лв.

❖ Църковен ритуал: 750 лв.

❖ Граждански ритуал: 750 лв.
 
 
          Социална Кремация включва: 

 

 • Издаване на смъртен акт
 • Запазване на ден и час за ритуал
 • Запазване на ден и час за кремация
 • Ковчег (обикновен)
 • Урна (PVC)
 • Драпеия - покров (полиестер)
 • Цветя за аранжиране
 • Тоалет - къпане, обличане, бърснене, грим
 • Еднократен транспорт (от адрес до гробищен парк)
 • Хладилна камера до 24 часа
 • Жалейки - траур за ревер - 10 бр.
 • Некролози - 5 бр.
 • Присъствие на агент

ВАЖНО

Необходими документи:

 • Съобщение за смърт
 • Разрешение за кремация
 • Документ за самоличност на покойника
 • Декларация за семейно положение на покойника (по образец)
 • Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между покойника и лицето, даващо съгласие за кремация
 • Декларация за разрешение на кремация (по образец)

 

 Цената се определя според Вашите изискания за допълнителни траурни услуги и артикули.