Погребение➢ Погребение: 

Погребението е ритуал, чрез който изпращаме и отдаваме последна почит към покойните ни близки по пътя до вечния им дом. Този ритуал от векове присъства във всички религии.

          Ритуали: 

❖ Църковен ритуал

❖ Граждански ритуал
 

           Такса Погребение 425 лв.

           Включва:

 •  Административно обслужване
 •  Издаване на смъртен акт
 •  Запазване на ден и час за ритуал
 •  Запазване на ден и час за погребение
 •  Изкопаване и зариване на гробното място
 •  Катафалка в гробищен парк
 •  Товаро-разтоварна дейност
 •  Транспорт в рамките на гр. София-еднократен (от адрес до гробищен парк)
 •  Хладилна камера до 24 часа
 •  Обредна погача
 •  Обредно жито
 •  Некролози 5 бр.
 •  Присъствие на агент през цялото време

 

           ВАЖНО

           Необходими документи:
 •  Съобщение за смърт (издава се безплатно от личния лекър)
 •  Документ за самоличност на покойника
 •  Декларация за семейно положение на покойника (по образец)

 

Цената се определя според Вашите изискания за допълнителни траурни услуги и артикули.

 

Services