Премиум Кремация➢ Премиум Кремация 1900 лв.

           Ритуали: 

❖ Църковен ритуал

❖ Граждански ритуал

 

          Премиум Кремация включва:

 

 • Издаване на смъртен акт
 • Запазване на ден и час за ритуал
 • Запазване на ден и час за кремация
 • Запазване на ден и час за урнополагане
 • Ковчег по избор (модел 5; 6; 7)
 • Урна по избор (мрамор и керамика)
 • Драпеия-покров (сатен)
 • Цветя за аранжиране
 • Траурен венец
 • Тоалет - къпане; обличане; бърснене; грим
 • Транспорт в рамките на гр.София
 • Хладилна камера до 24 часа
 • Раздавка - кетъринг 20 бр.
 • Жалейки-траур за ревер - 20 бр.
 • Обредна погача
 • Обредно жито
 • Некролози - 5 бр.
 • Присъствие на агент

 

ВАЖНО

Необходими документи:

 • Съобщение за смърт
 • Разрешение за кремация
 • Документ за самоличност на покойника
 • Декларация за семейно положение на покойника (по образец)
 • Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между покойника и лицето, даващо съгласие за кремация
 • Декларация за разрешение на кремация (по образец)

 

 Цената се определя според Вашите изискания за допълнителни траурни услуги и артикули.