Кремация➢ Кремация: 

Кремацията е ритуал, който се практикува от изповядващите християнство, хиндуизъм и юдеизъм. Който се състои от Ритуално Опело "Церемония" за упокой на покойния, след което се пристъпва към изгаряне на тленните останнки. Останките на покойника се съхраняват в урна.

           Ритуали: 

❖ Църковен ритуал

❖ Граждански ритуал
 

           Такса Кремация 485 лв.

           Включва:

 •  Административно обслужване
 •  Издаване на смъртен акт
 •  Запазване на ден и час за ритуал
 •  Запазване на ден и час за кремация
 •  Запазване на ден и час за урнополагане
 •  Катафалка в гробищен парк
 •  Товаро-разтоварна дейност
 •  Транспорт в рамките на гр. София-еднократен (от адрес до гробищен парк)
 •  Хладилна камера до 24 часа
 •  Некролози 5 бр.
 •  Присъствие на агент през цялото време

 

           ВАЖНО

           Необходими документи:

 

 • Съобщение за смърт
 • Разрешение за кремация
 • Документ за самоличност на покойника
 • Декларация за семейно положение на покойника (по образец)
 • Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между покойника и лицето, даващо съгласие за кремация
 • Декларация за разрешение на кремация (по образец)

 

Цената се определя според Вашите изискания за допълнителни траурни услуги и артикули.

 

Services