Социално ПогребениеЕвтино Погребение:
 

           Ритуали: 

❖ Без ритуал: 500 лв.

❖ Църковен ритуал: 600 лв.

❖ Граждански ритуал: 600 лв.
  

            Социалено Погребение включва:

 •   Издаване на смъртен акт
 •   Справка гробно място
 •   Запазване на ден и час за ритуал
 •   Запазване на ден и час за погребение
 •   Разкопаване и зариване на гроб
 •   Ковчег (обикновен)
 •   Надгробен символ - кръст (обикновен) или пирамида
 •   Драперия - покров (полиестер)
 •   Цветя за аранжиране
 •   Тоалет - къпане, обличане, бръснене, грим
 •   Еднократен транспорт (от адрес до гробищен парк)
 •   Хладилна камера до 24 часа
 •   Жалейки-траур за ревер - 10 бр. 
 •   Обредна погача
 •   Обредно жито
 •   Некролози - 5 бр. 
 •   Присъствие на агент

 

 Цената се определя според Вашите изискания за допълнителни траурни услуги и артикули.